Avís legal i política de privacitat

Les dades personals de contacte recollides amb aquest formulari estan protegides d’acord amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades (2016/679) i altra legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Els responsables del tractament són PIMEC, micro petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC) i la Diputació de Barcelona que tractaran les seves dades per respondre a la seva consulta.
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual haguessin estat recaptades o les responsabilitats que se’n poguessin derivar. Les dades no seran cedides a tercers.
Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit de les seves dades personals, així com l’oposició al seu tractament. Per a això, s’haurà de dirigir a PIMEC per correu postal a C/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.