Comerç 21, programa de suport a pimes comercials i de serveis

Un Programa pilot promogut per la Diputació de Barcelona i PIMEComerç amb l’objectiu de millorar el comerç de la província de Barcelona.

Els objectius

Aquest programa té per objectiu definir i implementar noves estratègies per tal de donar l’impuls que necessita cada negoci de forma individual.

En aquest programa es donarà suport, segons les necessitats de cada cas, a millorar àrees fonamentals dels comerços i serveis com ara, redefinir el model de negoci, comercialització i marketing, digitalització, equip humà, professionalització i gestió, entre d’altres.

IDENTIFICAR ELS PUNTS DE MILLORA

IDENTIFICAR ELS PUNTS DE MILLORA

DEFINIR UN FULL DE RUTA AMB ELS OBJECTIUS I ACCIONS CONCRETES A DESENVOLUPAR

DEFINIR UN FULL DE RUTA AMB ELS OBJECTIUS I ACCIONS CONCRETES A DESENVOLUPAR

DISPOSAR D’UN EXPERT EN AQUELLS TEMES QUE ES PRIORITZIN PER POSAR EN MARXA LES ACTUACIONS

DISPOSAR D’UN EXPERT EN AQUELLS TEMES QUE ES PRIORITZIN PER POSAR EN MARXA LES ACTUACIONS

Metodologia

Fase 1:

Selecció

Anàlisi de les candidatures i selecció de les empreses participants.

Fase 2:

Planificació

Diagnosi de l’empresa, definició d’objectius i accions de futur per assolir-los.
Durant aquesta fase farem:

  • Inici del programa i sessió de networking entre els participants
  • 6 hores d’assessorament individualitzat
  • Sessions col·lectives sobre temàtiques generals identificades en base a les empreses participants

Fase 3:

Execució

8 hores d’acompanyament individualitzat en la implementació de les actuacions plantejades a la fase 2 per materialitzar els objectius.

Fase 4:

Seguiment

Les empreses rebran dues hores d’assessorament individualitzat als 6 mesos d’haver acabat el programa, i una altra sessió de 2 hores més als següents 6 mesos, és a dir, un any després de l’implementació de les accions

Empreses participants

Consulta el llistat d’empreses participants

Inscripció

Qui hi pot participar?

El programa pilot està dirigit a un màxim de 50 empreses, preferentment a:

· Micro empreses comercials i/o de serveis

· Localitzades en trama urbana dels municipis de la província de Barcelona

· Amb capacitat i voluntat de millora i creixement del negoci

La participació al programa tindrà un preu per a l’empresa de 100€ (+iva) un cop sigui seleccionada.

La resta de l’import serà subvencionat per Diputació de Barcelona i PIMEC.

Per inscriure’s cal omplir el formulari en pdf.

El termini de sol·licituds va finalitzar el dia 21 de juliol

Contacte

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb les persones següents:

PIMEC:

Annabel Cuatrecases
Telèfon: 93 496 45 00
info@comerc21.cat

Diputació de Barcelona:

Xavier Blanca
Telèfon: 93 404 91 16
info@comerc21.cat

O adreçant-te a:

Centre Local de Serveis a les Empreses
Personal tècnic de comerç del teu ajuntament
Delegació de PIMEC més propera
La teva associació de comerciants

Nom *

Telèfon (fixe o móbil) *

Correu electrònic *

Empresa *

Població *

Comentaris

* Camps obligatoris